Ứng dụng của Tủ lạnh dược phẩm có record nhiệt độ HYC-290


Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, tủ bảo quản vaccine, tủ bảo quản sinh phẩm có record nhiệt độ điện tử số qua công USB, cho phép download lịch sử nhiệt độ của tủ trong quá trình sử dụng

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm có ghi nhiệt độ

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm có ghi nhiệt độ
Tủ lạnh bảo quản vaccine có record nhiệt độ

Tủ lạnh bảo quản vaccine có record nhiệt độ

Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm có record nhiệt độ


Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm có record nhiệt độ


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh âm sâu âm 86oC DW-86L338
Tủ lạnh ngân hàng máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158B
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608
Tủ lạnh dược phẩm thể tích lớn hai cánh HYC-940
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358B
Tủ lạnh vận chuyển máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608B
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution