Ứng dụng của Tủ lạnh bảo quản dược phẩm HYC-68A

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm phẩm HYC-68A tương tự sản phẩm HYC68 với cửa tủ bằng kính 2 lớp đem lại hình thức hiện đại và đẹp trong sử dụng. Sản phẩm phù hợp bảo quản vaccine, sinh phẩm, chất chuẩn trong phòng điều hòa với nhiệt độ 2-8oC

Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm thể tich nhỏ

Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm thể tich nhỏ


Tủ lạnh bảo quản dược phẩm thể tích nhỏ, cánh tủ

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm thể tích nhỏ

Tủ lạnh bảo quản vaccine thể tích nhỏ

Tủ lạnh bảo quản vaccine thể tích nhỏ

Bảng điều khiển của tủ lạnh bảo quản sinh phẩm thể tích nhỏ

Bảng điều khiển của tủ lạnh bảo quản sinh phẩm thể tích nhỏ

Tủ lạnh bảo quản chất chuẩn thể tích nhỏ

Tủ lạnh bảo quản chất chuẩn thể tích nhỏ


Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm thể tích nhỏ

Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm thể tích nhỏ


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh âm sâu âm 86oC DW-86L338
Tủ lạnh ngân hàng máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158B
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608
Tủ lạnh dược phẩm thể tích lớn hai cánh HYC-940
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358B
Tủ lạnh vận chuyển máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608B
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution