Ứng dụng của Tủ lạnh âm sâu âm 40oC DW-40W100

Tủ lạnh âm sâu âm 40oC DW-40W100 là sản phẩm có thể tích nhỏ nhất của Haier Bio Medical dòng sản phẩm nằm ngang. Sản phẩm có giá thành vừa phải, hiệu năng cao phù hợp với bảo quản y tế, phòng thí nghiệm, thí nghiệm điện, thí nghiệm vật liệu do có khoang chữa mẫu rộng. Do vậy tủ lạnh âm sâu âm 40oC DW-40W100 còn đc thấy ở các khu công nghiệp sử dụng để bảo quan keo, thử nghiệm tính chất sản phẩm cuối trong điều kiện nhiệt độ âm trước khi đưa sản phẩm ra sản xuất

Bảng điều khiển đơn giản cho phép đặt nhiệt độ từ -40oC đến -20oC

Bảng điều khiển tủ lạnh âm sâu -40oC 100 lit nằm ngang

Hình ảnh tủ lạnh âm sâu 100 lít nằm ngang

Hình ảnh tủ lạnh âm sâu âm 40oC 100 lít nằm ngang

Hình ảnh tủ lạnh âm sâu 100 lít nằm ngang, cửa mở

Hình ảnh tủ lạnh âm sâu âm 40oC 100 lít nằm ngangThông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh ngân hàng máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158B
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358B
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608B
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-1358
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-1358B
Tủ lạnh vận chuyển máu
Lượt truy cập: 403283
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution